Orejarena & Stein

-

Người Đàn Ông Độc Nét

2021

Sắp đặt đèn Neon LED, hợp tác cùng Nguyễn Tiến Hưng

145 cm x 105 cm