Đỗ Thanh Lãng

-

Note 3

2019

Sơn acrylic trên toan và tấm nhựa PVC trong suốt

31 x 40.5 cm

Từ năm 1998, Nguyễn Mạnh Đức và nghệ sĩ-giám tuyển Trần Lương đã đồng sáng lập Nhà Sàn như một không gian nghệ thuật dành cho nghệ thuật đương đại, nơi giới thiệu những chất liệu mới như trình diễn, sắp đặt, video.

Triển lãm Initial của Trần Lương
Nghệ sĩ trình diễn Trương Tân
Tại Nhà Sàn anh Đức năm 2000