Đỗ Thanh Lãng

-

Note 5

2019

Sơn acrylic trên toan và tấm nhựa PVC trong suốt

30.5 x 40 cm

Kể từ năm 2003, cứ 5 năm Nhà Sàn lại tổ chức lễ kỷ niệm để nhìn lại lịch sử quá trình hoạt động, phát triển và định hướng tương lai. Năm 2003, Nhà Sàn kỷ niệm 5 năm thành lập với triển lãm đa phương tiện ‘Room-Zoom’ với sự tham gia của thế hệ nghệ sĩ avant-garde đầu tiên của Nhà Sàn, do Trương Tân giám tuyển.

Buổi biểu diễn nhạc No Where Folk của Nguyễn Văn Cường, Sơn X, Quách Đông Phương và Nguyễn Mạnh Hùng tại lễ kỷ niệm 5 năm thành lập Nhà Sàn vào năm 2003.