Vương Duy Khoái

-

Phong cảnh cánh đồng Tây Tựu

2004

Bột màu trên giấy in

40 x 60 cm