Hà Trí Hiếu

-

Reflection

2010

Sơn dầu trên toan

80 x 100 cm

Tác phẩm hiện đang trưng bày tại trường EMASI cơ sở Nam Long, Hồ Chí Minh, Việt Nam.
[Thông tin tác phẩm đang được cập nhật]