Tuyền Nguyễn

-

Rơi

2019

Màu sáp dầu và sơn dầu trên toan

200 x 175 cm

Các tác phẩm trong triển lãm ‘Người/ Thú’ khắc hoạ con người Nghệ sĩ trong hoạ thất, soi chiếu hành trình một hoạ sĩ trẻ rũ bỏ những giáo điều được dạy trong trường. Thông qua các tác phẩm tự vấn, anh vừa cố tìm hiểu bản thân như một chủ thể – đề tài, vừa khách quan đánh giá kỹ thuật và danh tính của một hoạ sĩ mới nổi. Tất nhiên, các tác phẩm của anh không hẳn là tự truyện: chúng chứa đựng những phần hư cấu và bóp méo, nhằm gợi mở những khả thể của nghệ thuật và trí tưởng tượng, đồng thời thể hiện mối quan tâm của anh với các hoạ sĩ gạo cội có tầm ảnh hưởng với hậu thế như Picasso hay Bacon. Trong khí các bức sơn dầu của anh khắc hoạ những trạng thái khác nhau của Nghệ sĩ – như là – Chủ thể, các bức than chì lại xoáy sâu vào trải nghiệm cá nhân làm việc sau bức màn trong hoạ thất và tưởng tượng những người khác đang quan sát anh làm việc. Bộ tác phẩm cuối cùng thể hiện quá trình thử nghiệm của Tuyền cũng như chặng đường tìm kiếm cái hiện tại trần trụi và tức thì, được thông dịch lại qua lăng kính thị giác. (Phần miêu tả của nghệ sĩ)

Triển lãm ‘Người/ Thú’ diễn ra vào tháng Năm 2019, ở triển lãm cuối của Mùa 1 tại A. Farm, nơi Tuyền tham gia với tư cách nghệ sĩ lưu trú được Quỹ Nguyễn Art bảo trợ.