Cian Duggan

-

Tâm Mù

2019

Thép tráng men

Tranh bộ đôi, 122 x 122 cm mỗi tấm

Các tác phẩm Tâm MùMẹ Khác thuộc triển lãm cá nhân cũng mang tên Mẹ Khác của Cian Duggan, diễn ra tại MoT+++, TP. HCM vào năm 2019, trưng bày một loạt những tác phẩm 2D và 3D tiêu biểu của nghệ sĩ. Bao gồm các mảnh phát tán trên một vùng không gian trải dài, như thể cùng được sinh ra từ một khối đá mẹ sau một vụ nổ big bang tưởng tượng, Mẹ Khác vừa rạn vỡ, vừa hợp thể. Ở đây, một quá trình triệt tiêu bồi đắp diễn ra đồng thời. Nếu những hình thái tĩnh gợi ra chuyển động ngầm, thì chính chuyển động ngầm đấy lại gợi nên cái tĩnh. Tổng thể thế một vòng lặp tận diễn ra vòng đời của tác phẩm, gợi nên một cử chỉ ám ảnh về tính bạo lực dịu êm trong quá trình tạo tác, phỏng theo lời nghệ .