Nguyễn Mạnh Hùng

-

Tất cả khởi hành

2021

Sơn màu trên toan

100 x 100 cm

CHẾT là một chuyến đi mà hành lý của nó là một túi Nghiệp, trong túi có Phước và Tội, không có tiền, không có người thân, không có kiến thức. Mỗi ngày mình đang sắp xếp hành lý vào cái túi đó, lúc chọn cái tội, lúc chọn cái phước. Do ta không biết mình sẽ chết khi nào và ta cũng không biết chuyến đi của ta sẽ ra sao nên nhiều người tin rằng theo truyền thống là đúng, tưởng nhớ tới mình như thế này, hoặc như thế kia là đúng … nên ta loay hoay chuẩn bị cho cái chết. Dù sao việc sắp xếp hành lý là việc của riêng từng người, do vậy người ngoài không giúp đỡ gì cho ta được, mà chính ta mới biết rõ trong hành lý của ta có gì. Vậy mình sống ra sao chính là mình chuẩn bị ra đi ra sao.