Đỗ Hoàng Tường

-

The Black Bird

2003

Sơn dầu trên toan

150 x 180 cm

[Thông tin tác phẩm đang được cập nhật]