Đoàn Xuân Tặng

-

Vết thời gian

2014

Sơn dầu trên toan

85 x 155 cm

Phong cảnh buổi sáng, Nắng trong vườn, Vết thời gian Buổi sáng trong vườn khám phá những nhãn quan khác lạ so với thực hành hội hoạ thông thường về quang cảnh miền núi hay chân dung người dân tộc thiểu số của Đoàn Xuân Tặng. Ở các tác phẩm này, nghệ sĩ không vẽ một đối tượng hay cảnh vật cụ thể, mà đơn giản là thể hiện cuộc sống tự nhiên như nó vốn sẵn đã vậy. Thời tiết không rõ nắng mưa, thời gian không rõ đêm ngày. Ẩn dưới những vệt sáng xuyên qua các tán cây hay vách gỗ, thấp thoáng bóng dáng của một khu vườn, hay một ngôi nhà giờ chỉ còn là tàn tích. Ở loạt tranh này của Tặng, chủ thể nghệ thuật không còn là những gì bằng da bằng thịt, hiện hữu trước mắt. Ngược lại, nghệ sĩ nắm bắt và thể hiện trên toan những ký ức, cảm xúc và trạng thái của mình trước những giây phút tức thì ngưng đọng, khi anh nhớ và nghĩ về những con người anh đã gặp, những nơi chốn anh đã qua trong những chuyến đi về với tự nhiên để lần tìm cảm hứng sáng tác.