Img 3091

Bài viết về triển lãm ‘Tạp âm trắng’ từ sinh viên Đại học Fulbright Việt Nam

Nguyễn Art Foundation rất vui được chia sẻ hai bài viết về triển lãm ‘Tạp âm trắng’ từ sinh viên Đại học Fulbright Việt Nam. Dưới sự hướng dẫn của giáo sư Pamela Corey cho khoá học ‘Những nghệ sĩ đương đại châu Á’, hai sinh viên Nguyễn Lê Vinh Sơn và Hoàng Ngọc Gia Hương đã chọn lọc các tác phẩm tiêu biểu trong triển lãm và tạo những hội thoại mới cho chúng bằng câu từ.

Đọc bài viết ‘Listening to the White Noise‘ của Nguyễn Lê Vinh Sơn. Bài viết chỉ được thực hiện bằng tiếng Anh.

Đọc bài viết ‘Artmaking and Curation as critical empathy‘ của Hoàng Ngọc Gia Hương. Phiên bản tiếng Việt đã được đăng tải trên báo Art Republik tại đây.

***

Hiểu rõ tầm quan trọng của thực hành đọc và viết như là những quá trình kiến tạo và phổ biến kiến thức về nghệ thuật và văn hoá, NAF luôn đón nhận các chuyên gia và cây viết trong và ngoài nước, đã thành danh hoặc vẫn còn trẻ tuổi.