Bàng Nhật Linh góp mặt tại Triển lãm của Viện Nghệ thuật Đương đại Nihonbashi, Tokyo