Bức tranh Việt Nam được bán với giá 3,1 triệu đô la Mỹ tại cuộc đấu giá ở Hồng Kông