Với niềm tin rằng nghệ thuật là phương tiện hữu ích để lưu giữ ký ức và nhận thức lịch sử, Bộ sưu tập chính của Nguyễn Art Foundation (NAF) bao gồm các tác phẩm đến từ nhiều thời kỳ khác nhau của nghệ thuật Việt Nam: từ phác thảo và ký họa chiến tranh, đến các sáng tác đa phương tiện của lứa nghệ sĩ tiên phong những năm 1990 và 2000, đến những thử nghiệm táo bạo và đầy tính phản biện của người thực hành trẻ. Tại đây, lịch sử Việt Nam – những gì đã diễn ra và vẫn đang bộc lộ – được nghệ sĩ kể lại qua lăng kính nghệ thuật thị giác và được chúng tôi lưu giữ, bảo toàn. Bộ sưu tập chính của NAF, vì vậy, tìm kiếm và ngợi ca các tác phẩm có khả năng cộng hưởng quá khứ và hiện tại, tạo sức ảnh hưởng sâu sắc và tầm nhìn ‘dự báo’ tương lai.