Học sinh tại EMASI Diễn giải các chủ đề từ Triển lãm “Con người, Chiến thắng và cuộc sống sau Chiến tranh”

Tháng 4, 2021

Học sinh lớp 7 tại trường EMASI được giao nhiệm vụ vẽ tranh tường cho dự án lớp học nghệ thuật của mình. Để lấy cảm hứng, các em sinh đã ghé tham quan triển lãm “Con người, Vinh Quang và Cuộc sống sau Chiến tranh” của NAF. Các em đã phân tích và diễn giải chủ đề từ triển lãm và thể hiện thành các tác phẩm nghệ thuật cho bức tranh tường của mình. Dưới đây là một số tác phẩm sáng tạo của các em.