Học sinh từ Trung tâm Nghệ thuật Vẽ tranh Tinkle Tham quan Không gian Nghệ thuật tại EMASI

Tháng 4, 2021

Tinkle Painting, trung tâm nghệ thuật dành cho trẻ em, đã tham trưng bày “Con người, Vinh Quang và Cuộc sống sau Chiến tranh” tại trường EMASI Nam Long. Các sinh viên từ trung tâm nghệ thuật này đã chia sẻ những kiến thức sâu rộng về nghệ thuật với các nhân viên NAF và đã vô cùng nhiệt tình tương tác với các tác phẩm được trưng bày.