NAF chào đón các học sinh đến từ trường Lycée Français International Marguerite Duras – Thành phố Hồ Chí Minh

Tháng 5, 2022

Vào ngày 2 tháng 6, 2022, các học sinh từ Trường Quốc tế Pháp Marguerite Duras – Thành phố Hồ Chí Minh đã đến thăm hai không gian nghệ thuật của Nguyễn Art Foundation cùng nghệ sĩ Freddy Poustochkine và cô giáo Fanny Gouzou. Vừa có dịp phân tích tác phẩm, các em vừa có cơ hội tương tác cũng những bè bạn cùng lứa từ trường EMASI, đối tác giáo dục của Nguyễn Art Foundation. Buổi trao đổi này tạo nên một trải nghiệm đặc biệt, liên kết mọi người bằng ngôn ngữ của nghệ thuật.