NAF Tổ chức Hội thảo Sinh viên với Giám tuyển Nghệ thuật Jeab Gridthiya

Tháng 12, 2020

Học sinh trường quốc tế Renaissance và trường song ngữ EMASI đã tham dự buổi workshop online do NAF tổ chức dưới sự hướng dẫn của giám tuyển Jeab Gridthiya, cô đang sống và làm việc tại Bangkok. Trong workshop này, cô Jeab Gridthiya đã chia sẻ cách sử dụng quy trình giám tuyển và tổ chức triển lãm làm công cụ học tập và cách sử dụng 90 tác phẩm trong bộ sự tập của NAF để hiểu về lịch sử nghệ thuật Việt Nam trong bối cảnh xã hội và chính trị. Workshop là một phần trong chuỗi hoạt động của NAF nhằm khuyến khích học sinh suy nghĩ về các tác phẩm nghệ thuật và sự liên quan của chúng với cuộc sống của họ một cách sâu sắc.

Các sinh viên đã nghe một bài giảng về quy trình giám tuyển và sau đó kết nối các tác phẩm nghệ thuật để tạo thành các câu chuyện. Cô Jeab Gridthiya yêu cầu các em học sinh mô tả, hình dung ý tưởng đằng sau và bối cảnh sáng tác mỗi tác phẩm .

Sau workshop, cô Jeab Gridthiya yêu cầu các sinh viên giải thích về các tác phẩm nghệ thuật và cách chúng được kết nối với nhau. Các em học sinh trình bày ý tưởng của mình một cách mạch lạc, và gây ấn tượng lớn với cô giám tuyển.Cô nhận xét, “Tôi rất ấn tượng với kỹ năng ngôn ngữ cũng như tư duy phân tích của các em học sinh.”