Trò chuyện cùng Geo Merchant

22 tháng 3, 2024

Nghệ thuật số và NFTs: một thị trường đang chuyển biến

Mặc dù các nghệ sĩ đã bắt đầu khám phá nghệ thuật số từ những năm 1960 cùng với những chiếc máy tính đầu tiên, thể loại nghệ thuật này chỉ mới nổi lên thực sự sắc cạnh trong những năm gần đây. Sự trỗi dậy của công nghệ blockchain đã đem lại cho các nghệ sĩ kỹ thuật số sự tự do để sáng tạo và bán tác phẩm của mình một cách dễ dàng. Theo đó, một nhóm các nhà sưu tầm mới cũng gia nhập thế giới nghệ thuật số. Riêng tại Việt Nam, chúng ta đang nằm trong top 5 quốc gia có tỷ lệ sử dụng tiền điện tử cao nhất, khiến cho cuộc thảo luận về NFT và quyền sở hữu nghệ thuật số trở nên đặc biệt thích đáng.

Bên cạnh các hình thức buổi đầu của nghệ thuật số như nhiếp ảnh, video và nghệ thuật điểm ảnh, những phương cách sáng tạo mới cũng đang thành hình, từ nghệ thuật động (dynamic art) đến nghệ thuật tạo sinh (generative art). Vậy, chính xác thì nghệ thuật số bao hàm những gì? Nghệ thuật số và NFT tác động đến thị trường nghệ thuật ra sao? Và làm thế nào để giải quyết các vấn đề về quyền sở hữu, bản quyền và sự biến động của thị trường?

Nguyễn Art Foundation rất hân hạnh được cùng diễn giả Geo Merchant thăm dò thế giới của nghệ thuật số và tìm hiểu rõ hơn về sức tác động của các phương thức sưu tầm nghệ thuật mới lạ đối với bản thân nghệ sĩ và các tổ chức sưu tầm công và tư nhân.