Workshop cùng Bạch Tùng

22 tháng 6, 2023

Để bắt đầu khoá học hè của trường EMASI Vạn Phúc, nơi diễn ra phần 2 của trưng bày ‘Chẳng còn, chưa tới’, Nguyễn Art Foundation cùng khách mời Bạch Tùng đã tổ chức một workshop world-building (xây dựng thế giới) cùng các học sinh tiểu học.
Bắt đầu từ câu hỏi về cuộc sống của cá nhân và cộng đồng nằm trong dư âm nơi chốn, chương trình workshop muốn các em học sinh xem xét lại những tiêu chuẩn của cá nhân về nơi chốn an cư, thực hành world-building (xây dựng thế giới) với lời gợi ý về một xứ sở có thể di chuyển đi bất cứ lúc nào, cùng làm việc nhóm để có thể cùng điền vào những mảng trống trong việc sống chung với-nhau.