Sứ mệnh của Nguyễn Art Foundation bao gồm hai mục tiêu chính: thứ nhất, thúc đẩy các thực hành nghệ thuật có khả năng dấn thân khám đời sống phức tạp và thời cuộc liên tục đổi thay; thứ hai, chăm sóc các tài năng địa phương, đồng thời tối ưu hoá các tiềm năng nội tại để đảm bảo đời sống bền vững cho cộng đồng nghệ thuật Việt Nam. Để thực hiện những mục tiêu này, chuỗi triển lãm và trưng bày của Nguyễn Art Foundation được xây dựng dựa trên các chủ đề thay đổi hằng năm, với trọng tâm xoay quanh các vấn đề quan trọng, đang được quan tâm, luận bàn cả trong và ngoài nước. Đội ngũ giám tuyển của chúng tôi tích cực hợp tác với các nghệ sĩ trong và ngoài Bộ sưu tập, đồng thời thường xuyên hợp tác với giám tuyển khách mời và các tổ chức nghệ thuật khác để đảm bảo cơ hội và nền tàng triển lãm cho tất cả mọi người.

 

Chương trình Triển lãm thường niên của Nguyễn Art Foundation diễn ra với các chủ đề trọng tâm sau:

 

• 2021-2022: Quá khứ & Tương Lai
• 2023: Cộng đồng & Lòng trắc ẩn
• 2024: Đổi mới & Cống hiến
• 2025: Khoảng cách & Kết nối
• 2026: Tượng đài & Phù du

2024
2022
2021