Giải thưởng Nghệ sỹ Xuất sắc: Tôn vinh nghệ thuật vị nhân sinh