Ha Ninh Pham góp mặt tại triển lãm đôi tại Trung tâm Nghệ thuật Đương đại The Factory, thành phố Hồ Chí Minh