“Khi tư liệu hình ảnh không chỉ còn là kỷ vật” by Matca