Le Quy Tong góp mặt tại triển lãm nhóm “Art in the forest – Summer 2019”, Hà Nội