Lêna Bùi trở thành nghệ sĩ lưu trú tại Delfina Foundation, London, với sự hỗ trợ của Nguyễn Art Foundation