Nghệ sỹ Trương Công Tùng nhận được giải thưởng từ quỹ nghệ thuật Han Nefkens