Nghệ sỹ từ Mùa 0 A. Farm Latthapon Korkaitarkul xuất hiện trên báo Bangkok Post