Nghệ sỹ Việt Nam lần đầu tiên tham dự triển lãm Đức Documenta