403611102 677741631128019 826479458587259765 N

Nguyễn Art Foundation giới thiệu hai tác phẩm thuộc bộ sưu tập được sáng tác bởi nghệ sĩ Rirkrit Tiravanija và Tada Hengsapkul được trưng bày tại triển lãm ‘Kiên định: Nghệ thuật vượt qua những đường biên’

Nguyễn Art Foundation hân hạnh giới thiệu hai tác phẩm thuộc bộ sưu tập được sáng tác bởi nghệ sĩ Rirkrit Tiravanija và Tada Hengsapkul đang được trưng bày tại triển lãm Kiên định: Nghệ thuật vượt qua những đường biên. Triển lãm được mở từ 14-25 tháng 11, 2023 tại ART:1 New Museum, Jakarta, Indonesia.

Được tổ chức bởi ASEAN-KOREA Partnership Project for Innovative Culture (PIC), triển lãm Kiên định: Nghệ thuật vượt qua những đường biên có sự tham gia của các nghệ sĩ đến từ 10 nước Đông Nam Á và Hàn Quốc. Triển lãm mang đến những đối thoại xuyên quốc gia về thực hành nghệ thuật đương đại – không chỉ từ góc nhìn sáng tạo và thưởng thức, mà còn từ khía cạnh sưu tầm nghệ thuật. Dưới sự bảo trợ hào phóng của các bộ sưu tập cá nhân và tổ chức nghệ thuật đến từ các quốc gia khác nhau, các tác phẩm đã cùng vượt qua những đường biên để tề tựu tại triển lãm này. Thế nhưng, gốc gác của chúng lại bắt nguồn từ những nơi chốn khác, không thuộc về “quê hương” của nhà sưu tập – những người giờ sở hữu chúng. Triển lãm vì thế đặt ra câu hỏi: vậy “quê hương” là gì, khi bên ngoài đường biên vẫn tồn tại những điểm tương đồng, và ngược lại, khi bên trong đường biên vẫn có vô vàn xa lạ và đối lập?

Đọc thêm về tác phẩm vô đề 2020, ta không phải vật nuôi tại

Đọc thêm về tác phẩm Địa hình học của Tada Hengsapkul tại