Nguyễn Trinh Thi giành được giải thưởng Han Nefkens Foundation, M+, Bảo tàng Nghệ thuật Mori và Bảo tàng Nghệ thuật Singapore – Moving Image Comission 2021