Một cộng đồng trôi dạt và sự đa cảm của vật liệu

Đọc ‘Một cộng đồng trôi dạt và sự đa cảm của vật liệu’ tại đây

Chữ: gấu thiên thể | Thiết kế: Trâm Nguyễn
Tuyển tập tiểu luận này chỉ  tiếng Việt

Một cộng đồng trôi dạt và sự đa cảm của vật liệu

This text was written by gau thien the as a response to Part 1 of the exhibition ‘No more, not yet’. It also accompanies the Exhibition Outing named ‘Sentimental Materials’, also led by the collective.

Learn more about the event here.