Regis Golay góp mặt tại trưng bày đôi bởi Trung tâm Nhiếp ảnh Genève và HEAD, Geneva