Sinh viên trường Đại học Kiến trúc TPHCM thăm quan trường EMASI Nam Long và tác phẩm điêu khắc ngoài trời của nghệ sỹ Ly Hoang Ly