Thị trường nghệ thuật Việt Nam còn cách xa con số triệu đô