Triển lãm “Becoming Alluuvim” của nghệ sỹ Thao Nguyen Phan tại Chisenhale Gallery, London bởi Ran Dian