Triển lãm cá nhân đầu tiên của nghệ sỹ Việt Nam tại Ý