Triển lãm đôi “Nhựa cây vẫn chảy” cùng nghệ sỹ Trương Công Tùng tại Sàn Art