Trình diễn “artists talk” tại hội chợ nghệ thuật S.E.A Focus, Singapore