Tuan Mami góp mặt tại liên hoan phim Doc Lab, Hà Nội