Nguyễn Art
Foundation

About
Quỳnh Nguyễn, Nhà sáng lập Nguyễn Art Foundation

Nguyễn Art
Foundation

Thành lập năm 2018 bởi Quỳnh Nguyễn, Nguyễn Art Foundation (NAF) ra đời từ mong muốn phục vụ và tiếp sức cho cộng đồng nghệ thuật Việt Nam. Vận hành như một ‘bệ đỡ’ phân nhánh, NAF mở rộng các khả thể cho nền nghệ thuật đương đại địa phương thông qua các hỗ trợ trao đổi nghệ thuật và tri thức, Bộ sưu tập, chương trình Trưng bày, chuỗi hoạt động Giáo dục và Cộng đồng, và các Dự án Phát triển. NAF hy vọng rằng, những nỗ lực này của chúng tôi không chỉ làm giàu cho thực hành cá nhân của nghệ sĩ, mà còn góp phần vào tiến trình phát triển chung của nghệ thuật nước nhà.

Thay vì giới hạn cách định nghĩa nghệ sĩ dựa trên quốc tịch của họ, NAF chú trọng đến sự đa dạng trong thực hành, tinh thần thử nghiệm và tính phản biện trong sáng tác như là các yếu tố tiên quyết để lựa chọn nghệ sĩ và tác phẩm. Bộ sưu tập của NAF, vì vậy, bao gồm tác phẩm của các nghệ sĩ trong và ngoài nước, với bất kỳ kết nối nào với Việt Nam, qua đó mở rộng đường biên của những cách hiểu về ‘nghệ thuật đến từ Việt Nam’.

Lấy giáo dục làm giá trị cốt lõi, NAF hợp tác và đồng hành cùng hệ thống Trường EMASI và Trường Quốc tế Renaissance Saigon để ‘lồng ghép’ nghệ thuật vào trải nghiệm thường nhật của học sinh, thông qua việc trưng bày Bộ sưu tập của chúng tôi trong khuôn viên trường và tổ chức các chương trình/hoạt động nghệ thuật được giám tuyển theo chủ đề. Qua đó, NAF mong muốn kết nối và mang đến cho học sinh cũng như công chúng địa phương cơ hội để thưởng thức các tác phẩm nghệ thuật đột phá đến từ Việt Nam và quốc tế.

‘Tôi bắt đầu sưu tập nghệ thuật từ năm 1995. Qua nhiều năm tháng, niềm đam mê này lớn mạnh và trở thành một sự cam kết sâu sắc, một ảnh hưởng mang tính cốt lõi. Sinh sống tại Houston, Texas một thời gian, vào năm 2014, tôi quyết định thành lập phòng tranh International Modern Art Gallery để giới thiệu nghệ thuật Việt Nam tới công chúng Hoa Kỳ. Tôi đồng thời cũng được truyền cảm hứng bởi các bảo tàng công và bộ sưu tập tư nhân tại đây, bởi các triển lãm và chương trình giáo dục có khả năng gợi mở, thu hút và kết nối các đối tượng công chúng đến từ những phông nền đa dạng. Tôi đã mường tượng về một viễn cảnh tương tự cho Việt Nam vào một ngày không xa, và vì thế vào năm 2018, Nguyễn Art Foundation đã ra đời.’

– Quỳnh Nguyễn, Nhà sáng lập Nguyễn Art Foundation  

*Từ 2018 đến 2021, Nguyễn Art Foundation được quản lý bởi MoT+++. Từ 2022 trở đi, Bill Nguyễn, Nhật Q. Võ, và Thái Hà tham gia đội ngũ quản lý mới của tổ chức. Đọc thêm về các thành viên hiện tại của Nguyễn Art Foundation tại đây.