Virus bùng phát: Đài Bắc Dangdai tiết lộ sáng kiến ​​​​trực tuyến để kết nối các nghệ sĩ, phòng trưng bày và nhà sưu tập của Thời báo Đài Bắc