Wu Chi-Tsung góp mặt tại triển lãm nhóm của Sean Kelly, New York