About / Giới thiệu


Quynh Nguyen, Founder of Nguyen Art Foundation
Quỳnh Nguyễn, Nhà sáng lập Nguyễn Art Foundation


Established in 2018 by Quynh Nguyen, the Nguyen Art Foundation (NAF) was born from a desire to serve the artistic community of Vietnam better. Acting as a multi-limbed support structure, NAF aids the expansion of possibilities for contemporary art in Vietnam by facilitating artistic and intellectual exchange through our Collection, Exhibitions, Educational and Public Programs, and Development Projects, in the hope that such initiatives would enrich not only individual practices but also engage the overall growth of our local art scene.

Our Collection focuses on artists connected in any way to Vietnam and refuses to limit artists by any definition of their identity that is restricted to nationality, instead prioritizing their practice, experimentation, and criticality as defining factors. The Collection thus features works from both Vietnamese and foreign artists, enlarging the definitions of what is considered ‘art from Vietnam'.

With education as one of our core values, NAF partners with EMASI Schools and the Renaissance International School Saigon, embedding artworks into the daily experience of students by featuring its Collection and hosting thematic exhibitions both across different campuses and in dedicated art spaces. By doing so, NAF aspires to connect and offer students, as well as our local audience, a chance to engage with groundbreaking means and forms of artistic productions from Vietnam and beyond.

I have been collecting art since 1995, and over the years, this passion has gradually grown into a profound commitment and a central influence in my life. In 2014, after a few years of residing in Houston, Texas, I decided to open the International Modern Art Gallery to show Vietnamese artists to a new audience in the US. During my time there, I was very much inspired by different private collections and public museums and how their exhibitions and educational programs could attract, educate and inspire diverse audiences. I wanted the same for Vietnam one day, and so in 2018, the Nguyen Art Foundation was founded.

- Quynh Nguyen, Founder of Nguyen Art Foundation


--

Thành lập năm 2018 bởi Quỳnh Nguyễn, Nguyễn Art Foundation (NAF) ra đời từ mong muốn phục vụ và tiếp sức cho cộng đồng nghệ thuật Việt Nam. Vận hành như một ‘bệ đỡ’ nhiều chân trụ, NAF mở rộng các khả thể cho nền nghệ thuật đương đại địa phương thông qua các hỗ trợ trao đổi nghệ thuật và tri thức, Bộ sưu tập, các chương trình Trưng bày, hoạt động Giáo dục/Cộng đồng và các Dự án Phát triển, với hy vọng rằng những hoạt động này sẽ không chỉ làm giàu cho thực hành cá nhân của nghệ sĩ, mà còn góp phần vào tiến trình phát triển chung của nghệ thuật nước nhà.

Bộ sưu tập của NAF tập trung vào các nghệ sĩ với bất kỳ kết nối nào với Việt Nam. Thay vì tự giới hạn bằng cách định nghĩa nghệ sĩ dựa trên quốc tịch, chúng tôi chú trọng đến thực hành, tinh thần thử nghiệm và tính phản biện trong nghệ thuật như là các yếu tố tiên quyết. Bộ sưu tập của NAF, vì vậy, bao gồm tác phẩm của cả nghệ sĩ trong và nước ngoài, qua đó mở rộng đường biên của những cách hiểu về ‘nghệ thuật đến từ Việt Nam’.

Vốn coi giáo dục là một trong các giá trị cốt lõi, NAF phối hợp với Trường EMASI và Trường quốc tế Renaissance Saigon, ‘lồng ghép’ nghệ thuật vào trải nghiệm hàng ngày của học sinh thông qua việc trưng bày Bộ sưu tập ở nhiều khuôn viên thuộc hệ thống các trường, và qua cả các chương trình Trưng bày được giám tuyển theo chủ đề. Qua đó, NAF mong muốn kết nối và mang đến cho học sinh cũng như công chúng địa phương những cơ hội để thưởng thức các sáng tác nghệ thuật đột phá đến từ Việt Nam và quốc tế.

Tôi bắt đầu sưu tầm nghệ thuật từ năm 1995 với tác phẩm đầu tiên là bức chân dung của chính mình do họa sĩ Bùi Quang Ngọc vẽ, và tôi bắt đầu yêu thích nghệ thuật và tự học chụp ảnh. Năm 2014, sau một vài năm cư trú tại Houston, Texas, tôi quyết định mở Phòng trưng bày Nghệ thuật Hiện đại Quốc tế để giới thiệu các nghệ sĩ Việt Nam với khán giả mới ở Mỹ. Trong thời gian ở đó, tôi đã được truyền cảm hứng rất nhiều bởi những bộ sưu tập cá nhân và bảo tàng khác nhau. Với các triển lãm và chương trình giáo dục, họ thu hút công chúng, giáo dục, và truyền cảm hứng cho nhiều đối tượng. Tôi cũng muốn một ngày nào đó ở Việt Nam cũng có một mô hình như vậy, vì thế tôi đã thành lập Nguyễn Art Foundation vào năm 2018.

- Quỳnh Nguyễn, Nhà sáng lập Nguyễn Art Foundation 

Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.