About / Giới thiệu


Physicality (2013), Tuan Mami, installed at the Renaissance International School Saigon. / Thực chất (2013), Tuấn Mami, sắp đặt tại Trường Quốc tế Renaissance Saigon.


Established in 2018, the Nguyen Art Foundation was born from a desire to better serve the artistic community of Vietnam. It was founded by Quynh Nguyen, under the advisory of Cam Xanh (pseudonym of Thanh Tran Ha), artist and founder of MoT+++. Since its conception, the foundation has worked to build an alternative infrastructure for the arts in Vietnam, and construct the base for what it hopes will form Vietnam’s first museum of contemporary art. The foundation aims to expand the possibilities for contemporary art in Vietnam by facilitating global exchange that enriches not only individual practices, but engages the overall growth of the Vietnamese art scene.

The collection focuses on artists connected in any way to Vietnam. It refuses to limit artists by any definition of their identity that is restricted to nationality, instead prioritising their practice and artistic concept as defining factors. It collects works from both Vietnamese and foreign artists, enlarging definitions of what is considered ‘Vietnamese’ art, and problematising the term ‘Vietnamese artist’.

Acting as a multi-limbed support structure, it collaborated with Saigon art spaces San Art and MoT+++ to launch A. Farm, an international art residency, in 2018. Open to local and foreign artists, A. Farm’s mission is to further facilitate the cross-pollination of art and ideas between individuals. Funded residencies are made available by the Nguyen Art Foundation each season, with priority given to artists from Vietnam and Southeast Asia. Education is a core value of the foundation, which also partners with EMASI and the Renaissance International School Saigon (Renaissance), to connect students with domestically and internationally recognised artists. It embeds artworks into the daily experience of students by featuring its collection both across campuses and in dedicated art spaces, positioning the arts as a central influence in students’ lives.

the Nguyen Art Foundation is collectively managed by MoT+++.

--

Thành lập vào năm 2018, Nguyễn Art Foundation ra đời từ mong muốn phục vụ cộng đồng nghệ thuật Việt Nam tốt hơn. Tổ chức này là kết quả của việc hợp tác giữa Quỳnh Nguyễn, nhà sáng lập và mạnh thường quân, cùng với người cố vấn và cộng sự Cam Xanh (nghệ danh của Thanh Hà Trần), đồng thời là nghệ sĩ và nhà sáng lập của MoT+++. Kể từ những ngày đầu, chúng tôi đã bắt tay xây dựng một hạ tầng cơ sở khác cho nghệ thuật Việt Nam, thông qua việc đặt nền móng cho bảo tàng nghệ thuật đương đại đầu tiên ở đây. Chúng tôi đặt mục tiêu mở rộng tiềm năng của nghệ thuật đương đại nước nhà thông qua các trao đổi toàn cầu, không chỉ nhằm làm giàu thêm cho thực hành cá nhân của nghệ sĩ mà còn kích thích sự phát triển nói chung của nền nghệ thuật sở tại.

Bộ sưu tập của chúng tôi tập trung vào các nghệ sĩ với bất kỳ kết nối nào với Việt Nam. Thay vì tự giới hạn bản thân bằng cách định nghĩa nghệ sĩ dựa trên quốc tịch, chúng tôi chú trọng đặt thực hành cũng như ý niệm nghệ thuật của họ làm các yếu tố tiên quyết. Vì thế, chúng tôi sưu tầm tác phẩm của cả nghệ sĩ trong và nước ngoài, qua đó mở rộng đường biên những cách hiểu về nghệ thuật ‘Việt Nam’, đồng thời làm phức tạp hoá cụm từ ‘nghệ sĩ Việt Nam’. 

Vận hành như một bệ đỡ nhiều chân trụ, chúng tôi hợp tác với hai không gian nghệ thuật ở Sài Gòn là Sàn Art và MoT+++ để cùng khởi động dự án A. Farm, một chương trình lưu trú nghệ thuật quốc tế, vào năm 2018. Mở cửa cho cả nghệ sĩ Việt Nam và nước ngoài, sứ mệnh của A. Farm là hỗ trợ sâu hơn việc trao đổi ý tưởng và liên kết thực hành giữa các nghệ sĩ. Trong mỗi kỳ mở đơn ứng tuyển, Nguyễn Art Foundation sẽ tài trợ một cơ số các suất lưu trú, với ưu tiên dành cho nghệ sĩ đến từ Việt Nam và Đông Nam Á. Lấy giáo dục làm giá trị cốt lõi, chúng tôi cũng phối hợp với tổ chức EMASI và Trường quốc tế Renaissance Saigon (Renaissance), để kết nối học sinh với các nghệ sĩ tên tuổi trong và ngoài nước. Chúng tôi lồng ghép nghệ thuật vào trải nghiệm hàng ngày của các em thông qua việc trưng bày bộ sưu tập của mình ở khắp các khuôn viên trong hệ thống trường Renaissance, qua đó biến nghệ thuật thành ảnh hưởng trọng tâm lên đời sống học sinh.

MoT+++ là đơn vị điều hành cho Nguyễn Art Foundation.

the Nguyen Art Foundation © 2020. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.