About / Giới thiệu


Quynh Nguyen, Founder of the Nguyen Art Foundation
Quỳnh Nguyễn, Nhà sáng lập the Nguyễn Art Foundation


Established in 2018, the Nguyen Art Foundation was born from a desire to better serve the artistic community of Vietnam. It was founded by Quynh Nguyen, under the advisory of Cam Xanh. Since its conception, the foundation has worked to build an alternative infrastructure for the arts in Vietnam, and construct the base for what it hopes will form Vietnam’s first museum of contemporary art. The foundation aims to expand the possibilities for contemporary art in Vietnam by facilitating global exchange that enriches not only individual practices, but engages the overall growth of the Vietnamese art scene.

The collection focuses on artists connected in any way to Vietnam. It refuses to limit artists by any definition of their identity that is restricted to nationality, instead prioritising their practice and artistic concept as defining factors. It collects works from both Vietnamese and foreign artists, enlarging definitions of what is considered ‘Vietnamese’ art, and problematising the term ‘Vietnamese artist’.

Acting as a multi-limbed support structure, it collaborated with Saigon art spaces San Art and MoT+++ to launch A. Farm, an international art residency, in 2018. Open to local and foreign artists, A. Farm’s mission is to further facilitate the cross-pollination of art and ideas between individuals. Education is a core value of the foundation, which also partners with EMASI and the Renaissance International School Saigon (Renaissance), to connect students with domestically and internationally recognised artists. It embeds artworks into the daily experience of students by featuring its collection both across campuses and in dedicated art spaces, positioning the arts as a central influence in students’ lives.

“I have been collecting art since 1995 with the first piece that was a portrait of myself by the artist Bui Quang Ngoc, and I started to love art and dabbled in photography by myself. In 2014, after a few years residing in Houston, Texas I decided to open the International Modern Art Gallery to show Vietnamese artists to a new audience in the US. During my time there, I was very much inspired by The Menil Collection which is an art museum founded by John and Dominique de Menil. They have scholarship programmes, publishing programmes, public programmes to attract, educate and inspire diverse audiences, and they also run art pavilions and residences. I wanted the same for Vietnam one day. I met with Thanh Ha in the same year and we shared our thoughts and discussed possibilities. I founded Nguyen Art Foundation in 2018 under the advisory of Thanh Ha (Cam Xanh).”

- Quynh Nguyen, Founder of the Nguyen Art Foundation


--

Thành lập vào năm 2018, Nguyễn Art Foundation ra đời từ mong muốn phục vụ cộng đồng nghệ thuật Việt Nam tốt hơn. Tổ chức này là kết quả của việc hợp tác giữa Quỳnh Nguyễn, nhà sáng lập và mạnh thường quân, cùng với người cố vấn và cộng sự Cam Xanh. Kể từ những ngày đầu, chúng tôi đã bắt tay xây dựng một hạ tầng cơ sở khác cho nghệ thuật Việt Nam, thông qua việc đặt nền móng cho bảo tàng nghệ thuật đương đại đầu tiên ở đây. Chúng tôi đặt mục tiêu mở rộng tiềm năng của nghệ thuật đương đại nước nhà thông qua các trao đổi toàn cầu, không chỉ nhằm làm giàu thêm cho thực hành cá nhân của nghệ sĩ mà còn kích thích sự phát triển nói chung của nền nghệ thuật sở tại.

Bộ sưu tập của chúng tôi tập trung vào các nghệ sĩ với bất kỳ kết nối nào với Việt Nam. Thay vì tự giới hạn bản thân bằng cách định nghĩa nghệ sĩ dựa trên quốc tịch, chúng tôi chú trọng đặt thực hành cũng như ý niệm nghệ thuật của họ làm các yếu tố tiên quyết. Vì thế, chúng tôi sưu tầm tác phẩm của cả nghệ sĩ trong và nước ngoài, qua đó mở rộng đường biên những cách hiểu về nghệ thuật ‘Việt Nam’, đồng thời làm phức tạp hoá cụm từ ‘nghệ sĩ Việt Nam’. 

Vận hành như một bệ đỡ nhiều chân trụ, chúng tôi hợp tác với hai không gian nghệ thuật ở Sài Gòn là Sàn Art và MoT+++ để cùng khởi động dự án A. Farm, một chương trình lưu trú nghệ thuật quốc tế, vào năm 2018. Mở cửa cho cả nghệ sĩ Việt Nam và nước ngoài, sứ mệnh của A. Farm là hỗ trợ sâu hơn việc trao đổi ý tưởng và liên kết thực hành giữa các nghệ sĩ. Trong mỗi kỳ mở đơn ứng tuyển, Nguyễn Art Foundation sẽ tài trợ một cơ số các suất lưu trú, với ưu tiên dành cho nghệ sĩ đến từ Việt Nam và Đông Nam Á. Lấy giáo dục làm giá trị cốt lõi, chúng tôi cũng phối hợp với tổ chức EMASI và Trường quốc tế Renaissance Saigon (Renaissance), để kết nối học sinh với các nghệ sĩ tên tuổi trong và ngoài nước. Chúng tôi lồng ghép nghệ thuật vào trải nghiệm hàng ngày của các em thông qua việc trưng bày bộ sưu tập của mình ở khắp các khuôn viên trong hệ thống trường Renaissance, qua đó biến nghệ thuật thành ảnh hưởng trọng tâm lên đời sống học sinh.

“Tôi bắt đầu sưu tầm nghệ thuật từ năm 1995 với tác phẩm đầu tiên là bức chân dung của chính mình do họa sĩ Bùi Quang Ngọc vẽ, và tôi bắt đầu yêu thích nghệ thuật và tự học chụp ảnh. Năm 2014, sau một vài năm cư trú tại Houston, Texas, tôi quyết định mở Phòng trưng bày Nghệ thuật Hiện đại Quốc tế để giới thiệu các nghệ sĩ Việt Nam với khán giả mới ở Mỹ. Trong thời gian ở đó, tôi đã được truyền cảm hứng rất nhiều bởi Bộ sưu tập Menil, một bảo tàng nghệ thuật do John và Dominique de Menil thành lập. Họ có các chương trình học bổng, các chương trình xuất bản, các chương trình thu hút công chúng, giáo dục và truyền cảm hứng cho các đối tượng khác nhau, và họ cũng điều hành các gian nhà triển lãm và khu lưu trú nghệ thuật. Tôi cũng muốn một ngày nào đó ở Việt Nam cũng có bảo tàng như vậy. Tôi gặp Thanh Hà cùng năm đó và chúng tôi chia sẻ suy nghĩ cũng như thảo luận về các khả năng. Sau đó tôi thành lập Nguyen Art Foundation vào năm 2018 dưới sự cố vấn của Thanh Hà (Cam Xanh). ”

- Quỳnh Nguyễn, Nhà sáng lập Nguyễn Art Foundation 

the Nguyen Art Foundation © 2020. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.