Disentangled #1 / Gỡ rối #1


2013
Photography
9 photographs printed on aluminum
40cm x 26.5cm of each
Nguyen Thi Thanh Mai
Contemporary Art


For me, hair is not only the beauty but also the personal identity. It is intimacy and privacy, which consists of time and memory. The process of cutting hair into small pieces resembles a ritual or mediation. Is
this process able to erase the haunting of memory?

In these bodies of work, hair does not remain its original appearance or characteristics, it becomes powder, small pieces, is transformed into the state of being ephemera, dissolved and disappearing easily. By this process, I would like to examine the relationship between memory and body, through the way we affect our memory via our body.
(Text courtesy of the artist)

--

2015
Photography
9 ảnh in trên nhôm
Mỗi tấm 40cm x 26.5cm
Nguyen Thi Thanh Mai
Nghệ Thuật Đương Đại

Với tôi tóc không chỉ là vẻ đẹp, mà còn là nhận dạng cá nhân. Nó còn là cái gì đó rất riêng tư, chứa đựng nhiều thời gian và ký ức. Quá trình cắt vụn mớ tóc dài này như một hành vi thiền định mang tính nghi lễ. Liệu nó có thực sự xóa bỏ được những nỗi ám ảnh của ký ức?

Trong tác phẩm này, tóc đã không còn ở trạng thái như ban đầu nữa, nó đã trở thành bột, thành những vụn nhỏ, chuyển hóa sang những trạng thái phù du dễ dàng biến mất. Bằng quá trình này tôi muốn khảo sát mối liên hệ giữa ký ức và cơ thể con người. Cách chúng ta tác động lên ký ức thông qua cơ thể của mình.
(Văn bản của nghệ sĩ)
Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.