Residency / Lưu trú


A. Farm, All Animals Are Equal /Muôn Loài Bình Đẳng #1, May / Tháng năm 2018.

In 2018, A. Farm, an international art residency, was launched in collaboration with independent art organisations Sàn Art and MoT+++. Located in District 12 of Saigon, the converted factory site houses an exhibition gallery, six semi-communal studios and seven bedrooms, with shared living facilities and a large courtyard.The space’s history of scent and flavour production is reimagined in the exchange between locally-based and visiting artists.

Residencies are offered for artists working in a range of mediums, as well as curators, researchers, writers, critics or any type of cultural worker that feel they may benefit from the experience. Artists from Vietnam and Southeast Asia are especially encouraged to apply for the foundation’s funded residencies.

--

Vào năm 2018, cùng với hai tổ chức nghệ thuật độc lập là Sàn Art và MoT+++, chúng tôi đã khởi động A. Farm, một chương trình lưu trú nghệ thuật quốc tế. Toạ lạc trong một khu công xưởng ở Quận 12, chúng tôi đã cải tổ và biến không gian này thành một phòng triển lãm, sáu studio bán-tập thể và bảy phòng ngủ, với tiện nghi sinh hoạt cũng như một khoảnh sân ngoài trời. Lịch sử sản xuất hương liệu trước kia của không gian này được tái hình dung qua những trao đổi giữa nghệ sĩ địa phương và quốc tế.

Chúng tôi mở cửa chào đón các nghệ sĩ làm việc với các chất liệu đa dạng. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng hoan nghênh các giám tuyển, nhà nghiên cứu, cây viết, nhà phê bình, hay bất cứ người làm văn hoá nào cho rằng họ sẽ có được những trải nghiệm hữu ích trong chương trình lưu trú. Đặc biệt, chúng tôi luôn khuyến khích các nghệ sĩ Việt Nam và Đông Nam Á ứng tuyển cho các suất lưu trú được Nguyễn Art Foundation tài trợ.

For more information please visit / Để biết thêm thông tin, xin vui lòng truy cập trang web

www.afarmsaigon.com

or search @a.farm.saigon on / hoặc tra tìm @a.farm.saigon trên

Instagram and Facebook.

the Nguyen Art Foundation © 2020. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.