Residency / Lưu trú


A. Farm, All Animals Are Equal /Muôn Loài Bình Đẳng #1, May / Tháng năm 2018.

In 2018, NAF sponsored A. Farm, an international art residency that ran until June 2020. The residency was launched in collaboration with independent art organisations San Art and MoT+++. Located in District 12 of Saigon, the converted factory site houses an exhibition gallery, six semi-communal studios and seven bedrooms, with shared living facilities and a large courtyard.The space’s history of scent and flavour production was reimagined in the exchange between locally-based and visiting artists.

Residencies were offered for artists working in a range of mediums, as well as curators, researchers, writers, critics or any type of cultural worker that feel they may benefit from the experience. Artists from Vietnam and Southeast Asia were especially encouraged to apply for the foundation’s funded residencies.

“It’s also my best memory so far with art. Because at A. Farm Season 0, there were a lot of artists from different backgrounds and different practices. We met each other there and lived in the same space and each had their own studio. We interacted a lot and are still friends to this day. That residency program has opened up a lot of opportunities for me.” Nguyễn Kim Duy

“Actually, I think it was probably a turning point in my life just like the turning point when I chose to re-enter the university of fine arts… I think it was a very good place for the young generation of Vietnamese artists, and really until now, in my heart, I have always thanked Nguyễn Art Foundation, Mot+++ and Sàn Art for creating that program even though it lasted only for a few year but I think without A. Farm, I would still practice art but maybe my practice wouldn’t be as coherent as it is now.” Tuyền Nguyễn

--

Vào năm 2018, NAF đã tài trợ cho A. Farm, một chương trình lưu trú nghệ thuật quốc tế kéo dài đến tháng 6 năm 2020. Khu lưu trú được ra mắt cùng với hai tổ chức nghệ thuật độc lập là Sàn Art và MoT+++. Toạ lạc trong một khu công xưởng ở Quận 12, chúng tôi đã cải tổ và biến không gian này thành một phòng triển lãm, sáu studio bán-tập thể và bảy phòng ngủ, với tiện nghi sinh hoạt cũng như một khoảnh sân ngoài trời. Lịch sử sản xuất hương liệu trước kia của không gian này được tái hình dung qua những trao đổi giữa nghệ sĩ địa phương và quốc tế.

Chúng tôi đã mở cửa chào đón các nghệ sĩ làm việc với các chất liệu đa dạng. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đã hoan nghênh các giám tuyển, nhà nghiên cứu, cây viết, nhà phê bình, hay bất cứ người làm văn hoá nào cho rằng họ sẽ có được những trải nghiệm hữu ích trong chương trình lưu trú. Đặc biệt, chúng tôi đã luôn khuyến khích các nghệ sĩ Việt Nam và Đông Nam Á ứng tuyển cho các suất lưu trú được Nguyễn Art Foundation tài trợ.

“Đấy cũng là kỷ niệm đẹp nhất cho đến nay của em với nghệ thuật đấy. Tại vì ở A. Farm cái Season 0 của em có rất nhiều các bạn nghệ sỹ từ các background khác nhau và các thực hành khác nhau và xong rồi gặp nhau ở đấy và cùng sinh hoạt trong một không gian và mỗi người có một studio riêng. Bọn em tương tác với nhau rất nhiều và cũng vẫn là bạn của nhau sau này. Cái đợt lưu trú đấy mở ra rất nhiều cơ hội cho em về sau.” Nguyễn Kim Duy

“Thật sự em nghĩ đó có lẽ là một bước ngoặt trong cuộc đời em cũng giống như bước ngoặt khi chọn thi lại vào trường đại học mỹ thuật thì nó cũng là một trong hai bước ngoặt… Em thấy đó là một nơi rất tốt cho thế hệ nghệ sĩ trẻ của Việt Nam và thật sự em đến bây giờ vẫn luôn luôn thầm cảm ơn Nguyễn Art Foundation, Mọt+ với Sàn Art đã lập ra chương trình đó. Mặc dù thời gian có thể diễn ra chỉ được vài năm thôi nhưng em nghĩ là nếu mà không có A.Farm thì chắc là em vẫn thực hành với nghệ thuật nhưng mà có lẽ là nó không được mạch lạc như bây giờ, nó khá là tù.” Tuyền Nguyễn

Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.