MORNING HOUSE Quarantine Area Formula and Vaccine The Last Piece of Meat

Nguyễn Việt Cường

Nguyễn Việt Cường (b.1989) chủ yếu thực hành trong mảng nghệ thuât thị giác. Anh luôn xem vật liệu không phải là cái nền mà thành luôn tác phẩm. Anh tin rằng luôn có sự cân bằng giữa nghệ sĩ và chất liệu tạo nên tác phẩm. Anh mong muốn trình bày cho người xem những góc nhìn mới lạ, cần nhiều suy nghĩ, cần thấu hiểu nguồn gốc bản sắc cùng lịch sử của chất liệu tạo nên tác phẩm đó. Các tác phẩm tiêu biểu của anh như Century (2011), Mr. Pu (2019), series tác phẩm Sài Gòn Hộp (2021).