A visit from Fulbright University to the exhibition 'Illuminated Curiosities'


It was our pleasure to welcome the students, along with Professor Pamela Corey and Professor Nora Taylor, from Fulbright University Vietnam. Guided by the curatorial team, this visit spanned across EMASI Nam Long and EMASI Van Phuc campuses to give the students an in-depth understanding of our current exhibition 'Illuminated Curiosities'.

--

Nguyễn Art Foundation vui mừng đón tiếp các bạn sinh viên, cùng với Giáo sư Pamela Corey và Giáo sư Nora Taylor, từ Đại học Fulbright Việt Nam. Buổi tham quan diễn ra ở cả hai địa điểm EMASI Nam Long và EMASI Vạn Phúc với sự dẫn dắt của đội ngũ giám tuyển, mang đến cho các bạn điểm nhìn thấu đáo về trưng bày 'Phổ Hiếu Kỳ'.
Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.