One Line Man /  Người Đàn Ông Độc Nét


2021
Neon LED sculpture, Incollaboration with Nguyễn Tiến Hưng
145 cm x 105 cm
Orejarena & Stein
Contemporary Art


--

2021
Sắp đặt đèn Neon LED, hợp tác cùng Nguyễn Tiến Hưng
145 cm x 105 cm
Orejarena & Stein
Nghệ Thuật Đương Đại


Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.