Shadow / Bóng đenPhotography
Ink on digital C prints
13cm x 18cm each
Nguyen Thi Thanh Mai
Contemporary ArtThese photos were taken in floating villages on the Tonle Sap Lake, near the border of Long An in Vietnam, where many Vietnamese immigrants are living in makeshift tents, hoping someday they would be able to become citizens. In these pictures, people have been blacked out, as a metaphor for their non-identity. (Text courtesy of the artist)

--


Photography
Mực tô trên ảnh màu
Mỗi tấm 13cm x 18cm
Nguyen Thi Thanh Mai
Nghệ Thuật Đương Đại

Bộ ảnh được chụp ở các làng nổi trên hồ Tonle Sap và khu vực biên giới Long An Việt Nam, nơi nhiều người di dân gốc Việt đang sống trong những căn lều dựng tạm và chờ một ngày nào đó họ sẽ được nhập tịch. Trong các bức ảnh này, con người đã bị tô đen, như một ẩn dụ cho sự không có danh tính của họ. (Văn bản của nghệ sĩ)
Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.